Voor wie?

Bestuur

Als schoolbestuurder wilt u zoveel mogelijk inzicht hebben in uw scholen en de doelen die daar gesteld worden. De Kwaliteitszorg Onderwijs App geeft u direct inzicht in de verschillende beleidsdoelen en jaarplandoelen, en geeft u antwoord op de vraag: ‘hoe staan de scholen ervoor?’.

De applicatie heeft een speciale bestuursomgeving waarin u zelf een beleidsplan kunt invoeren en onderverdelen in beleidsgebieden.

Schooldirectie

Als lid van het management heeft u met de applicatie zo goed mogelijk inzicht in de kwaliteitsgebieden en gestelde jaarplandoelen. Hoeveel gestelde doelen zijn er al behaald?

In de managementomgeving van de applicatie wordt in een duidelijk overzicht weergegeven welke jaardoelen per kwaliteitsgebied behaald zijn en welke nog niet. Ook staat het volledige jaarplan erin, met een compleet overzicht van alle doelen die dat schooljaar gesteld zijn.

Schooldirectie

Als lid van het management heeft u met de applicatie zo goed mogelijk inzicht in de kwaliteitsgebieden en gestelde jaarplandoelen. Hoeveel gestelde doelen zijn er al behaald?

In de managementomgeving van de applicatie wordt in een duidelijk overzicht weergegeven welke jaardoelen per kwaliteitsgebied behaald zijn en welke nog niet. Ook staat het volledige jaarplan erin, met een compleet overzicht van alle doelen die dat schooljaar gesteld zijn.

Docenten

Als docent wilt u precies weten welke doelen aan u gekoppeld zijn en waarom die doelen gesteld zijn. Docenten kunnen de groepen bekijken waar ze toegang tot hebben.

Op het dashboard krijgt u alle groepen te zien waar u als docent onderdeel van uitmaakt én de doelen waar u persoonlijk aan gekoppeld bent. Daarnaast ziet u waarom een doel gesteld is, waarom het vakgroepplan is aangemaakt en waar het aan gekoppeld is.