Wat is het?

De Kwaliteitszorg Onderwijs App is een online tool waarmee scholen inzicht hebben in de huidige stand en voortgang van de kwaliteitszorg. De app bestaat uit drie omgevingen: een voor het bestuur, het management en de docenten.

Bestuursomgeving

Beleidsplan en beleidsgebieden

De bestuursomgeving van de applicatie bestaat uit verschillende beleidsgebieden. Bestuurders kunnen zelf een beleidsplan invoeren en onderverdelen in beleidsgebieden. Is een bestuurder verantwoordelijk voor meerdere scholen, dan is in één oogopslag zichtbaar hoe de verschillende schoollocaties ervoor staan ten opzichte van de beleidsgebieden en dus het gestelde beleidsplan.

Managementomgeving

Het waarderingskader

In de managementomgeving van de applicatie wordt in een duidelijk overzicht weergegeven welke jaardoelen per kwaliteitsgebied behaald zijn en welke nog niet. Dit wordt aangegeven met groene, oranje en rode smileys.

Alle onderdelen van het waarderingskader zijn opgenomen in de applicatie en deze zijn zichtbaar per kwaliteitsgebied. Onder elke uitwerking van het waarderingskader kunnen jaardoelen gesteld worden. Er is ruimte voor zowel basiskwaliteit als voor eigen aspecten van kwaliteit. Het is ook mogelijk om doelen te maken die niet vallen onder het waarderingskader. In het overzicht wordt per indicator aangegeven welke doelen gesteld zijn en wat de status daarvan is.

Jaarplan

Ook het jaarplan is opgenomen in de applicatie. Het jaarplan omvat een compleet overzicht van alle doelen die dat schooljaar gesteld zijn, ongeacht de indicator. Ook de doelen die niet vallen onder een waarderingskader staan in dit overzicht.

Per doel kunnen het overzicht en verloop van dat doel bekeken worden. Zo is er zichtbaar wat de omschrijving is, de doelstelling, hoe het doel behaald gaat worden en waar het doel aan gekoppeld is (onder andere aan welke indicator). Ook staat er vermeld onder welk beleidsgebied van het bestuur dit doel valt. De doelen zijn dus zowel gekoppeld aan het beleidsplan, het waarderingskader én het jaarplan. 

Integratie vakgroep- en teamplannen

Doelen kunnen voor specifieke groepen aangemaakt worden. Zo kunnen ze bijvoorbeeld enkel aangemaakt worden voor het management (dit zijn vaak financiële doelen), maar ook voor specifieke vakgroepen of teams. Zo’n doel wordt dan automatisch gedelegeerd en in het vakgroep- of teamplan van docenten gezet. Dit zorgt voor behoorlijk wat tijdwinst, omdat docenten de doelen niet meer zelf hoeven in te voeren.

Doeltypes

Doelen kunnen op verschillende manieren gemeten worden:

  • Ja / Nee vragen
  • Goed / Voldoende / Matig / Onvoldoende (inclusief kleuren)
  • Gering / Groot / Zeer groot verschil
  • Onder / Op / Boven de norm
  • Percentages
  • Cijfers

Medewerkersomgeving

Vakgroepplan en teamplan

Docenten kunnen de groepen bekijken waar ze toegang tot hebben. Op het dashboard krijgen ze alle groepen te zien waar ze als docent onderdeel van uitmaken én de doelen waar ze persoonlijk aan gekoppeld zijn.

Per vakgroep is vervolgens een overzicht zichtbaar van de medewerkers die in de vakgroep zitten en de doelen die aan de vakgroep gekoppeld zijn. Docenten kunnen de doelen van de vakgroep onderling gemakkelijk verdelen. Daarnaast zien docenten waarom een doel gesteld is, waar het doel aan gekoppeld is en welke voortgang er al is gemaakt.

Dit heeft een aantal voordelen:

  • Iedere docent is verantwoordelijk voor een aantal doelen.
  • De werkdruk vermindert doordat elke docent verantwoording heeft over bepaalde doelen.
  • De verantwoordelijkheid van docenten wordt gestimuleerd